o nás
 

o nás

Vítame Vás na web stránke Občianskeho združenia

 

 

Občianske združenie Fliper sme založili, aby pomáhalo druhým prostredníctvo našich projektov. K tejto myšlienke nás priviedla vôla pomáhať, naše dlhoročné teoretické a praktické skúsenosti s prácou s mládežou, či už počas športovania, štúdia alebo samotnej výučby. Radi by sme posúvali ďalej to, čo sme nadobudli a pomohli ďalším generáciam k lepšej integrácii do spoločnosti. Veľa detí mnohokrát nie vlastným pričinením má túto cestu k dospelosti veľmi zložitú s množstvom ťažkých životných prekážok, ktoré si málokedy dokážeme predstaviť. My sa snažime im spríjemniť detstvo, ísť im príkladom, aby raz boli z nich slušní ľudia, ktorí radi pomôžu ostatným, možno práve Vám. Preto spojme všetci sily a podporme túto myšlienku.